Welkom in onze online winkel – Bienvenue dans notre boutique en ligne


Hier vindt u informatie voor onze klanten uit de Benelux, informatie over ons zaadgoed, onze contactgegevens voor advies en onderaan de pagina kann u zich inschrijven op onze nederlandstalige of franstalige nieuwsbrief.

 

Vous trouverez ici des informations pour nos clients du Benelux, des informations sur nos semences, nos coordonnées pour des conseils et en bas de page vous pouvez vous abonner à notre bulletin d‘info en français ou en néerlandais.

Biologisch zaadgoed: ons aanbod – onze kwaliteit

Bent u op zoek naar biologisch zaadgoed voor veld, kas, tuin of balkon? U bent bij ons aan het juiste adres. Bij ons vindt u uitsluitend biologisch gecertifieerd zaadgoed.

Hier staan wij voor:

 • Reproductieve, zaadvaste rassen. Geen hybride rassen, geen patenten, gen- of biotechnologie.
 • Het bevorderen van de biologisch-dynamische en biologische veredeling.
 • Bio van bij het begin.
 • Beste zaadgoedkwaliteiten hoog kiemkrachtpercentage.
 • Regionaliteit: het zaadgoed wordt in Duitsland en omliggende landen vermeerderd.
 • Grote diversiteit aan rassen: meer dan 500 rassen.
 • Demeter-kwaliteit: Zaadgoed van 180 rassen in Demeter-kwaliteit.
 • Transparantie: terug te leiden tot het veld van de vermeerderaar.
 • Netwerk gebaseerd op partnerschap: met zaadgoedvermeerderaars en veredelaars.
 • Integratie: ondersteuning van de Levensgemeenschap Bingenheim – zinvolle arbeid mogelijk maken voor zorgbehoevende mensen.

Wij geven graag ook persoonlijk advies. Aarzel niet onze adviseur voor de professionele teelt, Mieke Lateir, in het Nederlands of Frans aan te schrijven of telefonisch te contacteren.

Semences biologiques : Notre gamme – notre qualité

Vous cherchez des semences biologiques pour le champ, la serre, le potager ou le balcon ? Vous êtes au bon endroit ! Nous ne proposons que des semences certifiées biologiques.

Voici ce que nous défendons :

 • Des variétés à pollinisation libre. Pas de variétés hybrides, pas de brevets, pas de technologie génétique ni le biotechnologie.
 • Promotion de la sélection de semences biodynamique / biologique.
 • Le bio dès le départ.
 • Meilleure qualité des semences et capacité de germination élevée.
 • Caractère régional : les semences sont multipliées en Allemagne et dans les pays voisins.
 • Grande diversité de variétés: plus de 500 variétés.
 • Qualité Demeter : semences de 180 variétés en qualité Demeter.
 • Transparence: traçabilité jusqu'au champ de propagation.
 • Réseau de partenariat : avec les producteurs et les obtenteurs de semences.
 • Intégration: soutien de la Communauté de Vie de Bingenheim - permettant un travail utile pour les personnes nécessitant des soins.

Nous sommes heureux de vous donner des conseils personnels. N'hésitez pas à écrire à notre conseillère en culture professionnelle, Mieke Lateir, en français ou en néerlandais, ou à la contacter par téléphone.

Advies voor professionele tuinders / Conseils pour la culture professionnelle

Mieke Lateir

Advies voor professionele tuinders
+32 (0) 488 58 99 90
mieke.lateir@bingenheimersaatgut.de

Bild

Mieke Lateir

Conseils pour la culture professionnelle
+32 (0) 488 58 99 90
mieke.lateir@bingenheimersaatgut.de

Nieuwsbrief / Bulletin d'information

Via een gratis nieuwsbrief (4-6 keer per jaar) informeren wij geïnteresseerde tuinders uit de Benelux-landen regelmatig in het Nederlands en het Frans over actuele onderwerpen in verband met zaadgoed, delen we ras- en teeltadviezen en verwijzen we naar interessante gebeurtenissen.

 

Hier kan u zich kostenloos voor de nieuwsbrief aanmelden:

Par le biais d’un bulletin d'information gratuite (4 à 6 fois par an), nous informons les maraîchers intéressés, en français et en néerlandais, sur les sujets d'actualité relatifs aux semences, nous partageons des conseils sur les variétés et sur la culture et nous vous alertons des événements intéressants.

 

Vous pouvez vous inscrire ici au bulletin gratuit:

Wij gebruiken rapidmail voor het versturen van onze nieuwsbrief. Met uw registratie gaat u ermee akkoord dat de ingevoerde gegevens aan rapidmail worden doorgegeven. Houdt u rekening met hun voorwaarden en voorschriften inzake gegevensbescherming.

Nous utilisons rapidmail pour l'envoi de notre bulletin d’info. Avec votre inscription, vous acceptez que les données saisies soient transmises à rapidmail. Veuillez tenir compte de leurs conditions générales et des règles de protection des données.